MILJÖ

Vi tar miljöansvar genom att delta i Grönt Punkt-ordningen och använder oss av svanmärkta pressprodukter.
Grønt Punkt Partner
Grönt punkt är en retursamling för använt emballage. Tillsammans ser medlemsföretagen i Grønt Punkt Norge till att CO2-utsläppen reduceras med 350 000 ton varje år! Du kan göra ditt genom att lämna i använt emballage till återvinningen.

Tänk miljö- källsortera emballagen.

För mer information, besök: www.grøntpunkt.no

Svanmärket
Cacas använder sig av tryckeri som är godkänt av miljömärket Svanen. Svanen ställer krav till energikrävande processer. Alla produkter och tjänster märkta med Svanen kräver lite energi - och ger därmed lågade utsläpp av växthusgaser.

Ett svanmärkt tryckeri:

  • Uppfyller både miljö- och hälsokrav
  • Har reducerad produktion av avfall
  • Har reducerad förbruk av kemikalier